dr.Tot dental

Moderni dentalni studio u Splitu koja nudi stomatološke usluge svojim pacijentima. Moto našeg klijenta je da “Zdrav osmijeh koji svi zaslužuju”.

Previous
Next

suradnja s agencijom

Od Alterego Media – marketing agencije iz Splita tražila se analiza postojećeg stanja digitalnog marketinga obzirom da klijent nije imao zadovoljavajuće prodajne rezultate. Nakon pregleda i analize dosadašnje kampanje, definirali smo što je potrebno unaprijediti, te smo izradili potpuno novu Internet stranicu, postavili marketing strategiju i kampanje za oglašavanje na društvenim mrežama i na tražilici Google.